EMA là gì? Ý nghĩa của từ ema - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 2 tháng 1, 2024

EMA là gì? Ý nghĩa của từ ema

EMA là gì ?

EMA là “European Medicines Agency” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ EMA

EMA có nghĩa “European Medicines Agency”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ quan Y tế Châu Âu”. Cơ quan dược phẩm thuộc Liên minh Châu Âu (EU) có trụ sở tại Amsterdam, Hà Lan.
Nhiệm vụ của họ bao gồm đánh giá, giám sát, và phê duyệt các sản phẩm dược phẩm để đảm bảo chúng đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và hiệu quả trong khu vực EU.

EMA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng EMA là “European Medicines Agency”.

Một số kiểu EMA viết tắt khác:
+ Exponential Moving Average: Trung bình di chuyển theo cấp số nhân.
+ East Midlands Airport: Sân bay East Midlands.

Post Top Ad