KIDS là gì? Ý nghĩa của từ kids - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 2 tháng 1, 2024

KIDS là gì? Ý nghĩa của từ kids

KIDS là gì ?

KIDS là “Knowledge-based Integrated Design System” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ KIDS

KIDS có nghĩa “Knowledge-based Integrated Design System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống thiết kế tích hợp dựa trên tri thức”. Hệ thống mà có thể sẽ được tích hợp trí tuệ nhân tạo và kiến thức chuyên gia vào quá trình thiết kế để cải thiện hiệu suất làm việc.

KIDS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng KIDS là “Knowledge-based Integrated Design System”.

Một số kiểu KIDS viết tắt khác:
+ Keyed-In Data System: Hệ thống dữ liệu có khóa.
+ Korean Information and Data Society: Hiệp hội thông tin và dữ liệu Hàn Quốc.

Post Top Ad