ZM là gì? Ý nghĩa của từ zm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 2 tháng 1, 2024

ZM là gì? Ý nghĩa của từ zm

ZM là gì ?

ZM là “Zone Mobile” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ZM

ZM có nghĩa “Zone Mobile”, dịch sang tiếng Việt là “Miền di động”. Một vùng, miền, hoặc khu vực di động trong lĩnh vực viễn thông.
Nói cách khác đó là những nơi được xác định để cung cấp dịch vụ di động.
Ví dụ như: ở một khu vực dân cư, thành phố,...

ZM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ZM là “Zone Mobile”.

Một số kiểu ZM viết tắt khác:
+ Zambia: Nước Zambia. Mã quốc gia của Zambia theo ISO 3166-1 alpha-2.
+ Zettametre. Zm.
+ Zeptometre. zm.

Post Top Ad