ZUL là gì? Ý nghĩa của từ zul - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 2 tháng 1, 2024

ZUL là gì? Ý nghĩa của từ zul

ZUL là gì ?

ZUL là “Zulu language” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ZUL

ZUL có nghĩa “Zulu language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ Zulu”. Một trong những ngôn ngữ chính thức và phổ biến nhất tại Nam Phi, thuộc nhóm ngôn ngữ Bantu.
Được nói chủ yếu bởi người Zulu, một trong những dân tộc lớn ở Nam Phi.

ZUL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ZUL là “Zulu language”.

Post Top Ad