UDTS là gì? Ý nghĩa của từ udts - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 2 tháng 1, 2024

UDTS là gì? Ý nghĩa của từ udts

UDTS là gì ?

UDTS là “Uppsala-DLR Trojan Survey” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ UDTS

UDTS có nghĩa “Uppsala-DLR Trojan Survey”, dịch sang tiếng Việt là “Khảo sát Trojan Uppsala-DLR”. Tên của khảo sát, dự án nghiên cứu liên quan đến Trojan - một loại phần mềm độc hại thường được sử dụng để tấn công máy tính và lấy cắp thông tin người dùng.

UDTS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng UDTS là “Uppsala-DLR Trojan Survey”.

Post Top Ad