OZ là gì? Ý nghĩa của từ oz - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 2 tháng 1, 2024

OZ là gì? Ý nghĩa của từ oz

OZ là gì ?

OZ là “Ounce” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ OZ

OZ có nghĩa “Ounce”, dịch sang tiếng Việt là “Lượng tây”.

OZ là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng OZ là “Ounce”.

Post Top Ad