PAKISTAN là gì? Ý nghĩa của từ pakistan - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 2 tháng 1, 2024

PAKISTAN là gì? Ý nghĩa của từ pakistan

PAKISTAN là gì ?

PAKISTAN là “Punjab, Afghan states, Kashmir, sIndh, baluchiSTAN” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PAKISTAN

PAKISTAN có nghĩa “Punjab, Afghan states, Kashmir, sIndh, baluchiSTAN”, dịch sang tiếng Việt là “Punjab, các bang Afghanistan, Kashmir, sIndh, baluchiSTAN”. Đề cập đến khu vực những người sống ở năm đơn vị phía Bắc của Ấn Độ, bao gồm: Punjab, Tỉnh Biên giới Tây Bắc (Afghanistan), Kashmir, Sind và Baluchistan.

PAKISTAN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PAKISTAN là “Punjab, Afghan states, Kashmir, sIndh, baluchiSTAN”.

Post Top Ad