ENABLE là gì? Ý nghĩa của từ enable - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 13 tháng 1, 2024

ENABLE là gì? Ý nghĩa của từ enable

ENABLE là gì ?

ENABLE là “Energetic Neutral Atom Beam Lithography/Epitaxy” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ENABLE

ENABLE có nghĩa “Energetic Neutral Atom Beam Lithography/Epitaxy”, dịch sang tiếng Việt là “In thạch bản / biểu mô chùm tia nguyên tử trung tính tràn đầy năng lượng”. Thuật ngữ trong lĩnh vực nghiên cứu
công nghiệp. Nó liên quan đến quá trình lithography hoặc epitaxy với sự sử dụng của "Energetic Neutral Atom Beam" (ENAB).

ENABLE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ENABLE là “Energetic Neutral Atom Beam Lithography/Epitaxy”.

Một số kiểu ENABLE viết tắt khác:
+ Scottish Society for the Parents of Mentally Handicapped Children: Hiệp hội cha mẹ của trẻ khuyết tật tâm thần Scotland. Tên của một tổ chức hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ cho phụ huynh có con em có khuyết tật tinh thần tại Scotland.

Post Top Ad