SMED là gì? Ý nghĩa của từ smed - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 13 tháng 1, 2024

SMED là gì? Ý nghĩa của từ smed

SMED là gì ?

SMED là “Single Minute Exchange of Die” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SMED

SMED có nghĩa “Single Minute Exchange of Die”, dịch sang tiếng Việt là “Trao đổi khuôn một phút”. Tên phương pháp trong quản lý sản xuất, nó nhằm giảm thời gian chuyển đổi giữa việc sản xuất các sản phẩm khác nhau xuống mức thấp nhất có thể.
Với mục tiêu tăng cường linh hoạt và giảm thời gian dừng máy, giúp nâng cao hiệu suất sản xuất.

SMED là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SMED là “Single Minute Exchange of Die”.

Một số kiểu SMED viết tắt khác:
+ School of Medicine: Trường Y. Trường đào tạo y khoa, nơi đào tạo sinh viên trở thành bác sĩ và chuyên gia y tế.
+ Small and Medium Enterprise Development: Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ.
+ Spondylo-Meta-Epiphyseal Dysplasia: Loạn sản cột sống-meta-biểu mô. Loại bệnh lý genetica gặp trong y học. Nó ảnh hưởng đến sự phát triển của xương và các phần khác của cơ thể.

Post Top Ad