DOU là gì? Ý nghĩa của từ dou - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 13 tháng 1, 2024

DOU là gì? Ý nghĩa của từ dou

DOU là gì ?

DOU là “Degree Of Unsaturation” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DOU

DOU có nghĩa “Degree Of Unsaturation”, dịch sang tiếng Việt là “Mức độ không bão hòa”. Đại lượng trong hóa học hữu cơ mô tả mức độ không no hoặc độ phức tạp của một phân tử hóa hợp.
Công thức này giúp dự đoán cấu trúc và tính chất hóa học của các hợp chất.

DOU là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DOU là “Degree Of Unsaturation”.

Một số kiểu DOU viết tắt khác:
+ Dhammakaya Open University: Đại học Mở Dhammakaya.
+ Doubles OU: Nhân đôi OU. Thuật ngữ sử dụng trong trò chơi Pokémon.
+ Deeds of Undertaking: Chứng từ cam kết. DoU. Văn bản pháp lý trong đó một bên cam kết thực hiện một hành động cụ thể hoặc tuân thủ một điều khoản nào đó.

Post Top Ad