AIESEC là gì? Ý nghĩa của từ aiesec - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 13 tháng 1, 2024

AIESEC là gì? Ý nghĩa của từ aiesec

AIESEC là gì ?

AIESEC là “International Association of Students in Economics and Business” trong tiếng Anh. Bắt nguồn bởi cụm từ tiếng Pháp: Association internationale des étudiants en sciences économiques et commerciales.

Ý nghĩa của từ AIESEC

AIESEC có nghĩa “International Association of Students in Economics and Business”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội sinh viên kinh tế và thương mại quốc tế”. Tên của tổ chức quốc tế, phi lợi nhuận được thành lập vào năm 1948 tại Đại học Quốc gia Hồng Kông. Dịch ra bởi cụm từ tiếng Pháp: Association internationale des étudiants en sciences économiques et commerciales.

AIESEC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng AIESEC là “International Association of Students in Economics and Business”.

Post Top Ad