EPF là gì? Ý nghĩa của từ epf - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 29 tháng 1, 2024

EPF là gì? Ý nghĩa của từ epf

EPF là gì ?

EPF là “Early Pregnancy Factor” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ EPF

EPF có nghĩa “Early Pregnancy Factor”, dịch sang tiếng Việt là “Yếu tố mang thai sớm”. Một protein xuất hiện sớm trong thai kỳ và đóng vai trò trong việc duy trì sự thai nghén.

EPF là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng EPF là “Early Pregnancy Factor”.

Một số kiểu EPF viết tắt khác:
+ Eastern Processing Facility: Cơ sở chế biến miền đông.
+ Established Programs Financing: Tài trợ cho các chương trình đã thành lập. Chương trình tài trợ của Chính phủ Canada dành cho các tỉnh và lãnh thổ để hỗ trợ giáo dục.
+ Expeditionary Fast Transport: Vận tải nhanh viễn chinh.
+ Employees Provident Fund: Quỹ dự phòng nhân viên. Hệ thống tiết kiệm và đầu tư cho hưu trí của người lao động, được quản lý bởi chính phủ.
+ Electricity Price Forecasting: Dự báo giá điện. Việc dự đoán giá điện trong tương lai, thường được thực hiện để hỗ trợ quản lý năng lượng và đầu tư.
+ Employee Provident Fund: Quỹ tiết kiệm nhân viên.
+ Eclipse Process Framework: Khung quy trình Eclipse. Framework mã nguồn mở được sử dụng để phát triển và quản lý các quy trình phần mềm.
+ European Polymer Federation: Liên đoàn Polymer Châu Âu.
+ Extra-Pair Fertilization: Bón phân bổ sung.
+ Ethiopian Peace Foundation: Tổ chức Hòa bình Ethiopia.
+ External Payload Facility: Cơ sở tải trọng bên ngoài. Cơ sở trang bị bên ngoài trên vật thể bay không gian, thường được sử dụng trong nhiệm vụ vũ trụ.
+ European Psychoanalytical Federation: Liên đoàn phân tâm học Châu Âu.
+ European Peace Facility: Cơ sở hòa bình châu Âu. Cơ chế tài trợ của Liên minh châu Âu (EU) để hỗ trợ các hoạt động duy trì hòa bình và an ninh.
+ Episcopal Peace Fellowship: Hiệp hội Hòa bình Giám mục.
+ Education Principle Foundation: Nền tảng nguyên tắc giáo dục.
+ Elite Police Force: Lực lượng cảnh sát tinh nhuệ. Đơn vị cảnh sát chuyên nghiệp và được đào tạo đặc biệt để xử lý tình huống nguy hiểm.
+ European Pickleball Federation: Liên đoàn bóng bầu dục châu Âu.
+ Educational Publishing Foundation: Quỹ xuất bản giáo dục.
+ Established Program Financing: Tài trợ chương trình được thành lập. Hình thức tài trợ của Chính phủ Canada để hỗ trợ các chương trình giáo dục đã được thiết lập.
+ East Punjab Frontier: Biên giới Đông Punjab.
+ Early Production Facility: Cơ sở sản xuất sớm.
+ Eritrean Police Force: Lực lượng cảnh sát Eritrean.
+ European Powerlifting Federation: Liên đoàn cử tạ châu Âu.
+ Environmental Protection Fund: Quỹ bảo vệ môi trường.
+ Estates Project Force: Lực lượng Dự án Bất động sản.
+ Ensuring Positive Futures: Đảm bảo tương lai tích cực.
+ Environmental Policy Forum: Diễn đàn chính sách môi trường.
+ Established Program Funding: Tài trợ chương trình được thành lập.
+ European Passengers' Federation: Liên đoàn hành khách châu Âu.
+ Employers' Pension Forum: Diễn đàn lương hưu của người sử dụng lao động.
+ Eurasia Partnership Foundation: Quỹ hợp tác Á-Âu.
+ European Patient Forum: Diễn đàn bệnh nhân châu Âu.
+ Employment Provident Fund: Quỹ tiết kiệm việc làm.
+ Employee's Provident Fund: Quỹ tiết kiệm của nhân viên.
+ Estonian Popular Front: Mặt trận Nhân dân Estonia.

Post Top Ad