SPCS là gì? Ý nghĩa của từ spcs - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 29 tháng 1, 2024

SPCS là gì? Ý nghĩa của từ spcs

SPCS là gì ?

SPCS là “State Plane Coordinate System” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SPCS

SPCS có nghĩa “State Plane Coordinate System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ tọa độ mặt phẳng tiểu bang”. Hệ thống toạ độ dùng để mô tả vị trí địa lý trên bề mặt trái đất, phổ biến tại Mỹ.

SPCS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SPCS là “State Plane Coordinate System”.

Một số kiểu SPCS viết tắt khác:
+ Sprint Personal Communications Service: Dịch vụ liên lạc cá nhân của Sprint. Dịch vụ viễn thông di động của Sprint, cung cấp dịch vụ di động và truyền dữ liệu.
+ Space Control Squadron: Phi đội kiểm soát không gian. Đơn vị quân sự chịu trách nhiệm về kiểm soát và quản lý không gian, thông tin về vị trí và quỹ đạo.
+ Student Psychological Counseling Services: Dịch vụ tư vấn tâm lý sinh viên.
+ Sahithya Pravarthaka Cooperative Society: Hiệp hội hợp tác Sahithya Pravarthaka.
+ Stored Program Controlled Switching: Chuyển mạch điều khiển chương trình được lưu trữ.
+ Soldier Plate Carrier System: Hệ thống tàu sân bay dành cho người lính.
+ Specimen Provenance Complications: Biến chứng xuất xứ mẫu. SPCs.
+ Special Provincial Constables: Cảnh sát đặc biệt của tỉnh. SPCs.
+ Special Police Constables: Cảnh sát đặc nhiệm. SPCs.
+ Skin Protective Creams: Kem bảo vệ da. SPCs.
+ Special Purpose Companies: Các công ty có mục đích đặc biệt. SPCs.
+ Society for the Protection of Community Standards: Hiệp hội bảo vệ tiêu chuẩn cộng đồng.
+ Supplementary Protection Certificates: Giấy chứng nhận bảo vệ bổ sung. SPCs.
+ Society for the Promotion of Community Standards: Hiệp hội thúc đẩy các tiêu chuẩn cộng đồng. Tổ chức tại New Zealand, hỗ trợ giữ gìn giá trị truyền thống.
+ School of Professional & Continuing Studies: Trường nghiên cứu chuyên nghiệp & tiếp tục. Bộ phận trong hệ thống giáo dục, chuyên cung cấp các khóa học và chương trình liên quan đến việc nâng cao kỹ năng và kiến thức chuyên môn.
+ State Plane Coordinate Systems: Hệ tọa độ mặt phẳng trạng thái.
+ Society for Promotion of Community Standards: Hiệp hội Thúc đẩy Tiêu chuẩn Cộng đồng.
+ Space Plasma Characterization Source: Nguồn đặc tính plasma không gian.
+ Staatsolie Power Company Suriname: Công ty điện lực Staatsolie Suriname.

Post Top Ad