EUUSA là gì? Ý nghĩa của từ euusa - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 3 tháng 1, 2024

EUUSA là gì? Ý nghĩa của từ euusa

EUUSA là gì ?

EUUSA là “European Union and United States of America” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ EUUSA

EUUSA có nghĩa “European Union and United States of America”, dịch sang tiếng Việt là “Liên minh Châu Âu và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ”. Cách diễn đạt việc kết hợp giữa Liên minh Châu Âu (EU) và Hoa Kỳ (USA).
Điều này thể hiện mối quan hệ đa dạng giữa hai đối tác quốc tế . Trong các lĩnh vực như kinh tế, chính trị, an ninh và văn hóa.

EUUSA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng EUUSA là “European Union and United States of America”.

Post Top Ad