EU là gì? Ý nghĩa của từ eu - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 3 tháng 1, 2024

EU là gì? Ý nghĩa của từ eu

EU là gì ?

EU là “European Union” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ EU

EU có nghĩa “European Union”, dịch sang tiếng Việt là “Liên minh Châu Âu”. Một tổ chức đa quốc gia gồm nhiều quốc gia thành viên.
Họ hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, an ninh...để tạo ra một khu vực hòa bình và phồn thịnh tại Châu Âu.

EU là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng EU là “European Union”.

Một số kiểu EU viết tắt khác:
+ Europium.
+ Basque language: Ngôn ngữ Basque.
+ Europa Island: Đảo Europa.
+ End User: Người dùng cuối.
+ Emergency Unit: Đơn vị cấp cứu.
+ External Unit: Đơn vị bên ngoài.

Post Top Ad