HMP là gì? Ý nghĩa của từ hmp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 3 tháng 1, 2024

HMP là gì? Ý nghĩa của từ hmp

HMP là gì ?

HMP là “Her Majesty's Prison” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ HMP

HMP có nghĩa “Her Majesty's Prison”, dịch sang tiếng Việt là “Nhà tù của Bệ hạ”. Dùng để chỉ các nhà tù hoặc trại giam quản lý bởi Hoàng gia Vương quốc Anh.

HMP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HMP là “Her Majesty's Prison”.

Một số kiểu HMP viết tắt khác:
+ Hybrid Multi-Cloud Platform: Nền tảng đa đám mây lai.
+ Heterogeneous Multiprocessing: Đa xử lý không đồng nhất.
+ Hospital Management Program: Chương trình quản lý bệnh viện.

Post Top Ad