FI là gì? Ý nghĩa của từ fi - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 5 tháng 1, 2024

FI là gì? Ý nghĩa của từ fi

FI là gì ?

FI là “Fuel Injection” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FI

FI có nghĩa “Fuel Injection”, dịch sang tiếng Việt là “Phun nhiên liệu”. Hệ thống trong động cơ ô tô, xe máy. Nó cung cấp nhiên liệu trực tiếp vào buồng đốt.
Điều này làm tăng hiệu suất, hiệu quả nhiên liệu và giảm khí thải so với hệ thống carburetor truyền thống.

FI là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FI là “Fuel Injection”.

Một số kiểu FI viết tắt khác:
+ Finland: Phần Lan.
+ Finnish language: Tiếng Phần Lan.
+ Fecal Incontinence: Không kiểm soát phân.
+ Financial Institution: Tổ chức tài chính. Đề cập đến các tổ chức như ngân hàng, hợp tác xã tín dụng, hoặc công ty đầu tư.
+ Fixed Income: Thu nhập cố định.
+ Fire Indicator: Chỉ báo cháy. Thiết bị được sử dụng để phát hiện và báo hiệu hỏa hoạn.

Post Top Ad