HONY là gì? Ý nghĩa của từ hony - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 5 tháng 1, 2024

HONY là gì? Ý nghĩa của từ hony

HONY là gì ?

HONY là “Humans of New York” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ HONY

HONY có nghĩa “Humans of New York”, dịch sang tiếng Việt là “Con người ở New York”. Từ mà có thể được sử dụng để mô tả đặc điểm, tính cách, hoặc phong cách sống của người dân sống ở thành phố New York.
Họ thường được mô tả là năng động, đa dạng văn hóa, và thích thích ứng với cuộc sống nhanh chóng của các thành phố lớn.

HONY là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HONY là “Humans of New York”.

Post Top Ad