YS là gì? Ý nghĩa của từ ys - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 5 tháng 1, 2024

YS là gì? Ý nghĩa của từ ys

YS là gì ?

YS là “Yours Sincerely” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ YS

YS có nghĩa “Yours Sincerely”, dịch sang tiếng Việt là “Trân trọng”. "Yours Sincerely" là cách lịch sự kết thúc một lá thư chính thức hoặc email, thường được sử dụng khi bạn biết tên của người đọc.
Tuy nhiên không nên viết tắt thành "YS" vì sẽ làm giảm đi sự trang trọng và sự tôn trọng dành cho người khác.

YS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng YS là “Yours Sincerely”.

Một số kiểu YS viết tắt khác:
+ Yottasiemens.
+ Yoctosecond. Ys.
+ Yoctosiemens. yS.
+ Yottasecond. ys.
+ Yard Sale: Bán sân.
+ Yellow Springs: Suối vàng.
+ You Suck: Bạn thật tệ.
+ Young Skywalker: Skywalker trẻ tuổi.

Post Top Ad