ARB là gì? Ý nghĩa của từ arb - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 5 tháng 1, 2024

ARB là gì? Ý nghĩa của từ arb

ARB là gì ?

ARB là “Administrative Review Board” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ARB

ARB có nghĩa “Administrative Review Board”, dịch sang tiếng Việt là “Ban duyệt xét hành chính”. Tên một cơ quan xem xét quyết định tư pháp hoặc quản lý, tùy thuộc vào ngữ cảnh.

ARB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ARB là “Administrative Review Board”.

Một số kiểu ARB viết tắt khác:
+ Air Resources Board: Ban tài nguyên không khí.
+ Arabian: Người Ả Rập. Thuật ngữ để mô tả sự liên quan đến văn hóa, ngôn ngữ, hoặc địa lý của các quốc gia thuộc khu vực Arabian. Đó thường là những quốc gia ở Trung Đông hoặc Bắc Phi.
+ Arbitrage: Trọng tài.

Post Top Ad