M là gì? Ý nghĩa của từ m - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 5 tháng 1, 2024

M là gì? Ý nghĩa của từ m

M là gì ?

M là “Male” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ M

M có nghĩa “Male”, dịch sang tiếng Việt là “Nam giới”. Được sử dụng để chỉ giới tính nam trong ngữ cảnh giới tính.
Nó trái ngược với "female" - dùng để chỉ nữ giới.

M là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng M là “Male”.

Một số kiểu M viết tắt khác:
+ Mega: Siêu cấp. Một tiền tố tiếng Hy Lạp có nghĩa là một triệu, thường được sử dụng để chỉ một số lớn hoặc dung lượng đo lường.
+ One thousand: Một nghìn.
+ Metre: Mét.
+ Million: Triệu. Ví dụ, "$1M = one million dollars" có nghĩa là một triệu đô la.
+ Minute: Phút.

Post Top Ad