FOE là gì? Ý nghĩa của từ foe - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 25 tháng 1, 2024

FOE là gì? Ý nghĩa của từ foe

FOE là gì ?

FOE là “Friend or Foe” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FOE

FOE có nghĩa “Friend or Foe”, dịch sang tiếng Việt là “Bạn hay thù”. Hệ thống nhận biết quân và kỹ thuật sử dụng trong quân đội để phân biệt bạn đồng minh, đối thủ.

FOE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FOE là “Friend or Foe”.

Một số kiểu FOE viết tắt khác:
+ Forge of Empires: Lò đào tạo của những đế chế.
+ Friends of the Earth: Bạn bè của trái đất. Tổ chức phi chính phủ quốc tế, hoạt động vì bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
+ Fraternal Order of Eagles: Hội đại bàng huynh đệ.
+ Freedom of Expression: Tự do ngôn luận. Quyền tự do ngôn luận và tự do biểu đạt ý kiến mà không bị kiểm duyệt, hạn chế từ chính phủ.

Post Top Ad