DQ là gì? Ý nghĩa của từ dq - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 25 tháng 1, 2024

DQ là gì? Ý nghĩa của từ dq

DQ là gì ?

DQ là “Digital Intelligence Quotient” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DQ

DQ có nghĩa “Digital Intelligence Quotient”, dịch sang tiếng Việt là “Chỉ số thông minh kỹ thuật số”. Chỉ số đo lường khả năng sử dụng và hiểu biết về công nghệ số và Internet.

DQ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DQ là “Digital Intelligence Quotient”.

Một số kiểu DQ viết tắt khác:
+ Jarvis Island: Đảo Jarvis. Một đảo thuộc Hoa Kỳ, nằm giữa Hawaii và Samoa, thường được sử dụng cho nghiên cứu sinh thái.
+ Dairy Queen: Nữ hoàng sữa.
+ Data Quality: Chất lượng dữ liệu. Mức độ chính xác, đầy đủ, và phù hợp của dữ liệu trong một ứng dụng hoặc hệ thống.
+ Design Qualification: Trình độ thiết kế.
+ Double-ended queue: Hàng đợi hai đầu. Cấu trúc dữ liệu giống như hàng đợi, nhưng cho phép thêm và xoá từ cả hai đầu.
+ Disqualification: Không đủ tiêu chuẩn. Quá trình hoặc hành động bị loại khỏi một cuộc thi, sự kiện, hoặc quá trình do vi phạm quy tắc hoặc quy định.

Post Top Ad