HER là gì? Ý nghĩa của từ her - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 25 tháng 1, 2024

HER là gì? Ý nghĩa của từ her

HER là gì ?

HER là “Having Everything Revealed” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ HER

HER có nghĩa “Having Everything Revealed”, dịch sang tiếng Việt là “Có mọi thứ được tiết lộ”. Nghệ sĩ âm nhạc R&B và neo soul người Mỹ, thường sử dụng để chỉ cô, Gabriella Wilson.

HER là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HER là “Having Everything Revealed”.

Một số kiểu HER viết tắt khác:
+ Herero language: Ngôn ngữ Herero. Một ngôn ngữ thuộc nhóm ngôn ngữ Bantu, chủ yếu được nói bởi người Herero ở Namibia và Botswana.

Post Top Ad