GAFTA là gì? Ý nghĩa của từ gafta - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 27 tháng 1, 2024

GAFTA là gì? Ý nghĩa của từ gafta

GAFTA là gì ?

GAFTA là “Grain and Feed Trade Association” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ GAFTA

GAFTA có nghĩa “Grain and Feed Trade Association”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội thương mại ngũ cốc và thức ăn chăn nuôi”. Tổ chức thương mại quốc tế chuyên về ngũ cốc và thức ăn chăn nuôi, tập trung vào quy tắc và hợp đồng thương mại.

GAFTA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GAFTA là “Grain and Feed Trade Association”.

Một số kiểu GAFTA viết tắt khác:
+ Greater Arab Free Trade Area: Khu vực thương mại tự do Ả Rập mở rộng. Khu vực tạo điều kiện cho thương mại không thuế giữa các quốc gia thành viên Ả Rập.
+ Ghana Academy of Film and Television Arts: Học viện Nghệ thuật Điện ảnh và Truyền hình Ghana.

Post Top Ad