GOODS là gì? Ý nghĩa của từ goods - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 26 tháng 1, 2024

GOODS là gì? Ý nghĩa của từ goods

GOODS là gì ?

GOODS là “Great Observatories Origins Deep Survey” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ GOODS

GOODS có nghĩa “Great Observatories Origins Deep Survey”, dịch sang tiếng Việt là “Khảo sát sâu về nguồn gốc các đài thiên văn”. Dự án nghiên cứu thiên văn lớn, sử dụng các thiết bị quan sát để khám phá và hiểu rõ nguồn gốc phát triển của vũ trụ.

GOODS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GOODS là “Great Observatories Origins Deep Survey”.

Post Top Ad