QRT là gì? Ý nghĩa của từ qrt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 26 tháng 1, 2024

QRT là gì? Ý nghĩa của từ qrt

QRT là gì ?

QRT là “Quote Retweet” trong tiếng Anh, “Đài phát thanh và truyền hình Quảng Nam” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ QRT

**NGOẠI NGỮ

QRT có nghĩa “Quote Retweet”, dịch sang tiếng Việt là “Trích dẫn Retweet”. Tính năng trên các nền tảng mạng xã hội như Twitter, cho phép người dùng chia sẻ một tweet của người khác kèm theo bình luận của mình.
Người retweet có thể thêm ý kiến, giải thích hoặc thể hiện quan điểm cá nhân trong phần bình luận.
Tính năng này giúp mở rộng cuộc trò chuyện và tạo ra một cách để người dùng tương tác với nội dung từ người khác.

**VIỆT NGỮ

QRT có nghĩa “Đài phát thanh và truyền hình Quảng Nam” trong tiếng Việt. Đơn vị truyền thông địa phương tại tỉnh Quảng Nam, Việt Nam, cung cấp thông tin và giải trí.

QRT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng QRT là “Đài phát thanh và truyền hình Quảng Nam”, “Quote Retweet”.

Viết tắt QRT với nghĩa khác:
+ Query Routing Table: Bảng định tuyến truy vấn. Bảng dữ liệu được sử dụng trong hệ thống để định tuyến và xử lý các truy vấn, yêu cầu.
+ Quick Response team: Đội phản ứng nhanh.
+ Quick Reaction Team: Đội phản ứng nhanh. Đội ngũ có khả năng đáp ứng nhanh chóng và linh hoạt vào các tình huống khẩn cấp hoặc sự cố.
+ Quang Nam Radio Television: Đài phát thanh truyền hình Quảng Nam.
+ Quinquennial Review Team: Nhóm Đánh giá Quinquennial. Đội ngũ đánh giá được tổ chức mỗi năm 5 lần để xem xét và đánh giá hiệu suất, tiến triển hoặc các khía cạnh khác của một tổ chức.

Post Top Ad