RBX là gì? Ý nghĩa của từ rbx - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 26 tháng 1, 2024

RBX là gì? Ý nghĩa của từ rbx

RBX là gì ?

RBX là “Reality Born Unknown” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ RBX

RBX có nghĩa “Reality Born Unknown”, dịch sang tiếng Việt là “Thực tế sinh ra không xác định”. Nó có thể ám chỉ sự không rõ ràng và không giới hạn trong việc sáng tạo.
Thể hiện ý tưởng về sự tự do khám phá trong nghệ thuật hoặc sự sáng tạo không giới hạn.

RBX là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng RBX là “Reality Born Unknown”.

Một số kiểu RBX viết tắt khác:
+ RebuildXpress: Xây dựng lạiXpress.
+ Robux: Đơn vị tiền tệ ảo trong trò chơi trực tuyến Roblox.

Post Top Ad