GRACE là gì? Ý nghĩa của từ grace - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 27 tháng 1, 2024

GRACE là gì? Ý nghĩa của từ grace

GRACE là gì ?

GRACE là “Gravity Recovery and Climate Experiment” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ GRACE

GRACE có nghĩa “Gravity Recovery and Climate Experiment”, dịch sang tiếng Việt là “Thí nghiệm phục hồi trọng lực và khí hậu”. Một dự án thiên văn đo lường thay đổi trong trọng lực để nghiên cứu biến đổi khí hậu và nước trên Trái Đất.

GRACE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GRACE là “Gravity Recovery and Climate Experiment”.

Một số kiểu GRACE viết tắt khác:
+ Godly Response to Abuse in the Christian Environment: Phản ứng của Đức Chúa Trời đối với sự lạm dụng trong môi trường Cơ đốc. Tổ chức nghiên cứu và phản ứng về vấn đề lạm dụng trong cộng đồng Kitô giáo.
+ Grass Roots Art & Community Effort: Nghệ thuật rễ cỏ & nỗ lực cộng đồng.

Post Top Ad