LLDCS là gì? Ý nghĩa của từ lldcs - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 27 tháng 1, 2024

LLDCS là gì? Ý nghĩa của từ lldcs

LLDCS là gì ?

LLDCS là “Landlocked Developing Countries” trong tiếng Anh. LLDCs.

Ý nghĩa của từ LLDCS

LLDCS có nghĩa “Landlocked Developing Countries”, dịch sang tiếng Việt là “Các nước đang phát triển không giáp biển”. Các quốc gia đang phát triển không có bờ biển, gặp khó khăn trong việc tiếp cận biển và thị trường quốc tế.
Họ phải phụ thuộc vào đất liền xuyên lục địa để thực hiện thương mại và giao thương.
Điều này thường gây thách thức cho phát triển kinh tế, giao thông của họ.

LLDCS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LLDCS là “Landlocked Developing Countries”.

Post Top Ad