DOCA là gì? Ý nghĩa của từ doca - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 27 tháng 1, 2024

DOCA là gì? Ý nghĩa của từ doca

DOCA là gì ?

DOCA là “Deed Of Company Arrangement” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DOCA

DOCA có nghĩa “Deed Of Company Arrangement”, dịch sang tiếng Việt là “Chứng thư của sự sắp xếp công ty”. Thỏa thuận pháp lý giữa công ty và các chủ nợ để tái cấu trúc tình hình tài chính.

DOCA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DOCA là “Deed Of Company Arrangement”.

Một số kiểu DOCA viết tắt khác:
+ 11-deoxycorticosterone acetate: 11-deoxycorticosterone axetat. Một loại hormone steroid tự nhiên, thường liên quan đến quá trình điều chỉnh nước và điện giữa cơ thể.
+ Denominación de Origen: Tên gọi xuất xứ.
+ document in format A: tài liệu ở định dạng A. docA.
+ Department of Consumer Affairs: Vụ Vấn đề Người tiêu dùng. DoCA.
+ Defense Orientation Conference Association: Hội nghị định hướng quốc phòng.
+ Deoxycorticosterone acetate: Deoxycorticosterone axetat.

Post Top Ad