LLDC là gì? Ý nghĩa của từ lldc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 27 tháng 1, 2024

LLDC là gì? Ý nghĩa của từ lldc

LLDC là gì ?

LLDC là “London Legacy Development Corporation” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ LLDC

LLDC có nghĩa “London Legacy Development Corporation”, dịch sang tiếng Việt là “Tổng công ty phát triển di sản London”. Cơ quan quản lý đặc biệt được thành lập để quản lý và phát triển khu vực diễn ra Olympic 2012 ở London.

LLDC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LLDC là “London Legacy Development Corporation”.

Một số kiểu LLDC viết tắt khác:
+ Lancashire Learning Disability Consortium: Tổ hợp người khuyết tật học tập Lancashire. Liên minh tổ chức và cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho người có khuyết tật học thuật tại Lancashire, Anh Quốc.
+ Land-Locked Developing Countries: Các nước đang phát triển có đất liền.
+ Lodge Leadership Development Conference: Hội nghị phát triển khả năng lãnh đạo của Lodge.

Post Top Ad