PERP là gì? Ý nghĩa của từ perp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 27 tháng 1, 2024

PERP là gì? Ý nghĩa của từ perp

PERP là gì ?

PERP là “Preparation of Electoral Roll with Photograph” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PERP

PERP có nghĩa “Preparation of Electoral Roll with Photograph”, dịch sang tiếng Việt là “Chuẩn bị danh sách cử tri có ảnh”. Quá trình tạo danh sách cử tri kèm hình ảnh, thường được sử dụng trong các quá trình bầu cử để xác thực danh tính.

PERP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PERP là “Preparation of Electoral Roll with Photograph”.

Một số kiểu PERP viết tắt khác:
+ Perpetual Protocol: Giao thức vĩnh viễn. Nền tảng tài chính phi tập trung (DeFi) xây dựng trên blockchain, cung cấp giao dịch tương lai vĩnh viễn và ngắn hạn.
+ Pancreatic Enzyme Replacement Product: Sản phẩm thay thế men tụy. Sản phẩm thay thế enzym tử cung, thường được sử dụng trong điều trị bệnh tử cung.

Post Top Ad