TUTD là gì? Ý nghĩa của từ tutd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 27 tháng 1, 2024

TUTD là gì? Ý nghĩa của từ tutd

TUTD là gì ?

TUTD là “Texarkana Urban Transit District” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TUTD

TUTD có nghĩa “Texarkana Urban Transit District”, dịch sang tiếng Việt là “Quận giao thông đô thị Texarkana”. Tổ chức quản lý dịch vụ giao thông công cộng ở Texarkana, một đô thị ở biên giới giữa Texas và Arkansas, Hoa Kỳ.
TUTD cung cấp dịch vụ xe buýt để phục vụ cộng đồng và du khách.

TUTD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TUTD là “Texarkana Urban Transit District”.

Post Top Ad