HALO là gì? Ý nghĩa của từ halo - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 1 tháng 1, 2024

HALO là gì? Ý nghĩa của từ halo

HALO là gì ?

HALO là “High Altitude Low Opening” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ HALO

HALO có nghĩa “High Altitude Low Opening”, dịch sang tiếng Việt là “Độ cao thấp mở”. Phương pháp nhảy dù trong quân sự, trong đó người nhảy mở dù ở độ cao rất cao.
Họ sẽ giữ dù không mở cho đến khi đạt đến độ cao thấp, trước khi mở dù để hạ cánh.

HALO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HALO là “High Altitude Low Opening”.

Post Top Ad