EQ là gì? Ý nghĩa của từ eq - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 1 tháng 1, 2024

EQ là gì? Ý nghĩa của từ eq

EQ là gì ?

EQ là “Emotional Quotient” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ EQ

EQ có nghĩa “Emotional Quotient”, dịch sang tiếng Việt là “Chỉ số xúc động”. Đề cập đến khả năng nhận biết, hiểu và quản lý cảm xúc của bản thân cũng như của người khác.
Nó đo lường khả năng tương tác xã hội, đồng cảm, và kỹ năng quản lý cảm xúc.

EQ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng EQ là “Emotional Quotient”.

Một số kiểu EQ viết tắt khác:
+ Equalization: Cân bằng.
+ Equatorial: Xích đạo.
+ Encephalization Quotient: Chỉ số não hóa.

Post Top Ad