EPW là gì? Ý nghĩa của từ epw - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 1 tháng 1, 2024

EPW là gì? Ý nghĩa của từ epw

EPW là gì ?

EPW là “Earth Penetrator Weapon” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ EPW

EPW có nghĩa “Earth Penetrator Weapon”, dịch sang tiếng Việt là “Vũ khí xuyên đất”. Một loại vũ khí được thiết kế để xâm nhập sâu vào lòng đất trước khi phát nổ.
Nó thường được sử dụng để tấn công các mục tiêu ẩn sấu trong mặt đất, như hầm ngầm hay cơ sở quân sự.

EPW là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng EPW là “Earth Penetrator Weapon”.

Một số kiểu EPW viết tắt khác:
+ Earth Penetrator Warhead: Đầu đạn xuyên đất.
+ Enemy Prisoner of War: Kẻ thù tù nhân chiến tranh.

Post Top Ad