AOR là gì? Ý nghĩa của từ aor - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 1 tháng 1, 2024

AOR là gì? Ý nghĩa của từ aor

AOR là gì ?

AOR là “Area of Responsibility” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ AOR

AOR có nghĩa “Area of Responsibility”, dịch sang tiếng Việt là “Khu vực trách nhiệm”. Một thuật ngữ thường được sử dụng trong quản lý tổ chức và quân sự để mô tả phạm vi trách nhiệm của một cá nhân, đội nhóm. Tuy nhiên, nó cũng có thể được áp dụng trong doanh nghiệp và quản lý dự án.
Nó chỉ định khu vực hoặc lãnh thổ mà một lực lượng quân đội nào đó phải giữ, kiểm soát hoặc thực hiện nhiệm vụ.

AOR là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng AOR là “Area of Responsibility”.

Một số kiểu AOR viết tắt khác:
+ Account of Record: Tài khoản của hồ sơ.
+ Acknowledgment of Receipt: Xác nhận đã nhận.

Post Top Ad