CFS là gì? Ý nghĩa của từ cfs - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 1 tháng 1, 2024

CFS là gì? Ý nghĩa của từ cfs

CFS là gì ?

CFS là “Chronic Fatigue Syndrome” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CFS

CFS có nghĩa “Chronic Fatigue Syndrome”, dịch sang tiếng Việt là “Hội chứng mệt mỏi mãn tính”. Một bệnh lý đa khía cạnh, có triệu chứng chủ yếu là mệt mỏi kéo dài và không giảm đi sau thời gian nghỉ ngơi.
Nguyên nhân chính xác và liệu pháp chữa trị còn nhiều điều chưa rõ.

CFS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CFS là “Chronic Fatigue Syndrome”.

Một số kiểu CFS viết tắt khác:
+ Canadian Forces Station: Trạm Lực lượng Canada.
+ Cryptographic File System: Hệ thống tập tin mật mã.

Post Top Ad