HIRD là gì? Ý nghĩa của từ hird - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 3 tháng 1, 2024

HIRD là gì? Ý nghĩa của từ hird

HIRD là gì ?

HIRD là “Human Intelligence Requirements Document” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ HIRD

HIRD có nghĩa “Human Intelligence Requirements Document”, dịch sang tiếng Việt là “Tài liệu yêu cầu trí tuệ con người”. Tài liệu trong lĩnh vực tình báo và quân sự.
Nó giúp xác định những thông tin cần thiết về cá nhân, hành vi, kế hoạch và ý định từ nguồn thông tin con người.

HIRD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HIRD là “Human Intelligence Requirements Document”.

Một số kiểu HIRD viết tắt khác:
+ Hurd of interfaces representing depth: Hàng rào của các giao diện đại diện cho chiều sâu.
+ Hemorrhage-Induced Reactive Depression: Trầm cảm phản ứng do xuất huyết.
+ Health Insurance Research Database: Cơ sở dữ liệu nghiên cứu bảo hiểm y tế.

Post Top Ad