HKMAO là gì? Ý nghĩa của từ hkmao - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 3 tháng 1, 2024

HKMAO là gì? Ý nghĩa của từ hkmao

HKMAO là gì ?

HKMAO là “Hong Kong and Macau Affairs Office” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ HKMAO

HKMAO có nghĩa “Hong Kong and Macau Affairs Office”, dịch sang tiếng Việt là “Văn phòng các vấn đề Hồng Kông và Ma Cao”. Cơ quan chịu trách nhiệm về các vấn đề hành chính liên quan đến Hong Kong và Macau.
Cơ quan này giám sát thực hiện những nguyên tắc ở hai vùng đặc biệt này.

HKMAO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HKMAO là “Hong Kong and Macau Affairs Office”.

Post Top Ad