IPT là gì? Ý nghĩa của từ ipt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 3 tháng 1, 2024

IPT là gì? Ý nghĩa của từ ipt

IPT là gì ?

IPT là “Integrated Product Team” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ IPT

IPT có nghĩa “Integrated Product Team”, dịch sang tiếng Việt là “Nhóm sản phẩm tích hợp”. Một nhóm tích hợp gồm các chuyên gia từ nhiều lĩnh vực khác nhau.
Họ cùng hợp tác để phát triển, sản xuất hoặc quản lý một sản phẩm hoặc dịch vụ.
Mục tiêu là tăng cường hiệu suất và đồng bộ hóa công việc trong dự án.

IPT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng IPT là “Integrated Product Team”.

Một số kiểu IPT viết tắt khác:
+ Integrated Project Team: Nhóm dự án tích hợp.
+ Initial Public Offering: Đầu ra công chúng.
+ Individualized Parent Training: Đào tạo phụ huynh cá nhân.
+ Interpersonal Psychotherapy: Tâm lý trị liệu giữa các cá nhân.

Post Top Ad