HPA là gì? Ý nghĩa của từ hpa - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 4 tháng 1, 2024

HPA là gì? Ý nghĩa của từ hpa

HPA là gì ?

HPA là “High Performance Analytics” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ HPA

HPA có nghĩa “High Performance Analytics”, dịch sang tiếng Việt là “Phân tích hiệu suất cao”. Liên quan đến lĩnh vực công nghệ dữ liệu, tập trung vào việc phân tích và xử lý dữ liệu lớn.
Nó sử dụng các công nghệ tiên tiến để cung cấp thông tin chính xác và đáng tin cậy trong thời gian ngắn.

HPA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HPA là “High Performance Analytics”.

Một số kiểu HPA viết tắt khác:
+ UK Health Protection Agency: Cơ quan bảo vệ sức khỏe Vương quốc Anh.
+ Hybrid Power Assembly: Hội điện lai.

Post Top Ad