HMMWV là gì? Ý nghĩa của từ hmmwv - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 4 tháng 1, 2024

HMMWV là gì? Ý nghĩa của từ hmmwv

HMMWV là gì ?

HMMWV là “High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ HMMWV

HMMWV có nghĩa “High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle”, dịch sang tiếng Việt là “Xe bánh đa dụng có tính di động cao”. Loại xe quân sự đa năng và có khả năng chuyển động cao, còn được gọi là "Humvee".
Nó được phát triển để đáp ứng nhu cầu vận chuyển và hỗ trợ trên chiến trường.
Humvee đã trở thành biểu tượng của các lực lượng vũ trang Hoa Kỳ và được sử dụng rộng rãi.

HMMWV là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HMMWV là “High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle”.

Post Top Ad