NANP là gì? Ý nghĩa của từ nanp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 4 tháng 1, 2024

NANP là gì? Ý nghĩa của từ nanp

NANP là gì ?

NANP là “North American Numbering Plan” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ NANP

NANP có nghĩa “North American Numbering Plan”, dịch sang tiếng Việt là “Kế hoạch đánh số Bắc Mỹ”. Hệ thống đánh số điện thoại được sử dụng ở Bắc Mỹ, bao gồm Hoa Kỳ, Canada và một số quốc gia khác.
Nó giúp tổ chức và quản lý các mã vùng điện thoại.
Quá trình đánh số và kết nối cuộc gọi trong khu vực Bắc Mỹ sẽ được đơn giản hóa.

NANP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NANP là “North American Numbering Plan”.

Post Top Ad