HPET là gì? Ý nghĩa của từ hpet - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 25 tháng 1, 2024

HPET là gì? Ý nghĩa của từ hpet

HPET là gì ?

HPET là “High Precision Event Timer” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ HPET

HPET có nghĩa “High Precision Event Timer”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ hẹn giờ sự kiện chính xác cao”. Thiết bị đo thời gian trong máy tính để đồng bộ hóa sự kiện chính xác.
Nó cung cấp độ chính xác cao cho các ứng dụng yêu cầu đồng bộ thời gian.
HPET thường được tích hợp trên bo mạch chủ và là một trong các nguồn.

HPET là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HPET là “High Precision Event Timer”.

Một số kiểu HPET viết tắt khác:
+ the Health Education and Training Project for Health System Reform: Dự án Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế.

Post Top Ad