VINCE là gì? Ý nghĩa của từ vince - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 25 tháng 1, 2024

VINCE là gì? Ý nghĩa của từ vince

VINCE là gì ?

VINCE là “Vendor Independent Network Control Entity” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ VINCE

VINCE có nghĩa “Vendor Independent Network Control Entity”, dịch sang tiếng Việt là “Đơn vị kiểm soát mạng độc lập của nhà cung cấp”. Thuật ngữ chuyên ngành trong lĩnh vực công nghiệp hoặc kỹ thuật mạng.

VINCE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng VINCE là “Vendor Independent Network Control Entity”.

Một số kiểu VINCE viết tắt khác:
+ Vincent: Có thể là tên riêng của người, địa điểm, hoặc cũng có thể liên quan đến các sản phẩm, dự án, tác phẩm nghệ thuật, tùy thuộc vào ngữ cảnh.

Post Top Ad