3A là gì? Ý nghĩa của từ 3a - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 25 tháng 1, 2024

3A là gì? Ý nghĩa của từ 3a

3A là gì ?

3A là “Triple-A” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ 3A

3A có nghĩa “Triple-A”, dịch sang tiếng Việt là “Ba A”. Được sử dụng để mô tả mức độ tín nhiệm cao nhất của một nơi, tổ chức hoặc sản phẩm trong tài chính.

3A là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng 3A là “Triple-A”.

Một số kiểu 3A viết tắt khác:
+ Stage 3A: Giai đoạn 3A.
+ Three Tier A/C: Ba bậc A / C. Đề cập đến hệ thống hạng ba của hệ thống điều hòa không khí với ba cấp độ điều chỉnh nhiệt độ và luồng không khí.

Post Top Ad