RME là gì? Ý nghĩa của từ rme - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 25 tháng 1, 2024

RME là gì? Ý nghĩa của từ rme

RME là gì ?

RME là “Rolling My Eyes” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ RME

RME có nghĩa “Rolling My Eyes”, dịch sang tiếng Việt là “Đảo mắt”. Biểu hiện của sự chán chường, không hài lòng, thường được thể hiện bằng cách quay mắt lên trên.

RME là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng RME là “Rolling My Eyes”.

Một số kiểu RME viết tắt khác:
+ Reaction Mass Efficiency: Hiệu quả khối lượng phản ứng. Đo lường hiệu suất của một hệ thống phản ứng thúc đẩy bằng cách so sánh khối lượng nhiên liệu và khối lượng tổng.
+ Receptor-Mediated Endocytosis: Tế bào nội bào qua trung gian thụ thể. Quá trình tế bào hấp thụ chất lượng lớn thông qua sự tương tác giữa các thụ thể và phân tử chất mang.
+ Russell Mineral Equipment: Thiết bị khoáng Russell.
+ Rich Media Environment: Môi trường đa phương tiện. Môi trường truyền thông đa dạng, sử dụng nhiều loại phương tiện, như hình ảnh, video và âm thanh, để tạo trải nghiệm tương tác.
+ Angloromani language: Ngôn ngữ Angloromani.
+ Griffiss International Airport: Sân bay quốc tế Griffiss.

Post Top Ad