HREF là gì? Ý nghĩa của từ href - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 12 tháng 1, 2024

HREF là gì? Ý nghĩa của từ href

HREF là gì ?

HREF là “Hypertext REFerence” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ HREF

HREF có nghĩa “Hypertext REFerence”, dịch sang tiếng Việt là “Tham chiếu siêu văn bản”. Thuộc tính được sử dụng để tạo liên kết (link) trên trang web.
Khi người dùng nhấp vào liên kết này, trình duyệt sẽ chuyển hướng họ đến trang web được chỉ định.

HREF là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HREF là “Hypertext REFerence”.

Một số kiểu HREF viết tắt khác:
+ Revenue & Finance Committee: Ủy ban Doanh thu & Tài chính. Cơ quan quản lý tài chính trong hệ thống chính phủ, doanh nghiệp hoặc tổ chức phi lợi nhuận.

Post Top Ad